Loading the content... Loading depends on your connection speed!

 

หมอศิริมงคล

หมอศิริมงคล ตอบงาม เป็นคนในจังหวัดนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง

- จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ที่วัดแจ้งศิริสัมพันธ์

- จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนศรีบุญญานนท์ ปี 2529

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยจันทร์เกษม คณะครุศาสตร์บัณฑิต เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ในวัยเด็กได้รับการเรียนการสอน จากตา-ยายในตำบลบางกระสอ มีเรื่อง การกวาดยา จากยายจ่าง บ้านศาลเจ้า

- การพ่นงูสวัส จากตาชั้น บุญชื่น

- การอาบน้ำมนต์ และสูรย์ฝี จากหลวงตาประสิทธ์ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์

- การทำบายศรี จากยายแดงปลายคลองบางสร้อยทอง

- การตั้งศาลและศาลเพียงตา จากตาเทียน ไทรม้าเหนือ

- การเคี่ยวน้ำมันมนต์ และ ถักเฝือก จากปู่

-การนวดกดโดยเส้น จากตาทวดและยายที่คลองบางซื่อ

*นวดอัมพฤกษ์,อัมพาต,นวดกระตุ้นน้ำนมฯลฯ

- ได้รับการถ่ายทอดตำรานวดไทยและยาไทยมาจากหลายหมอมากๆในขณะนั้น

ได้รับความรู้เรื่องสมุนไพร คาถาเวทย์มนต์ จากพระอาจารย์สายพระหมอ

- พระอาจารย์สมชายวัดหนองน้อย ศิษย์สายหลวงปู่ศุขวัดปากคลองมะขามเฒ่ารุ่นที่ 4

-หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย เป็นพระอาจารย์สอนวิชาด้านพุทธาคมและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อใช้ในการรักษาโรค จนได้รับเป็นศิษย์พุทธาคมรุ่นที่ 2

- หลวงพ่อโอ ในป่าเพชรบูรณ์ เป็นพระอาจารย์สอนวิชาโบราณด้านการทำขันครู คาย 5 ขัน 8 ครู 18 องการในการถอนโรคอาถรรณ์

- ได้ฝึกพระกัมฐานในป่าเขาแหลม กับหลวงปู่หยด ผู้ที่มีอาคมขลัง สามารถผ่านมิติเล้นลับ หาทรัพย์จากเมืองบังบดได้

- ได้ฝึกวิชา จตุรธาตุจิตพรหม เพิ่มเติมจากพระอาจารย์ เอ ศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุง เพื่อ นำจิตเหนือ กริยามาใช้ในการรักษาคนไข้ ด้วยวิธีการ นวดจุดเปิดธาตุ 4 ตามตำราหลวงปู่สด วัดปากน้ำ

- ได้รับการแนะนำเทคนิตวิธีการด้านจิตและหมอโบราณ จากพี่ไตรสิทธิ ทิพย์สกุล ในด้านการรักษาโรค อาถรรณ์ต่างๆ

- หมอศิริมงคล ตอบงาม ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิโดยการนำคำสอนของสมเด็จพระสังฆราช(สุกญาณสํวโร)เสนอต่อผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา ภาคพิเศษ

หมอศิริมงคล  ตอบงาม ได้ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรม   พท.ภ ๒๔๑๑๔   เวชกรรม  พท.ว. ๑๘๖๓๒ นวดไทย พท.น.๓๕๗๐  ผดุงครรภ์ไทย พท.ผ ๙๕๓๑ มาตรฐานฝีมือแรงงาน นวดไทยระดับที่ ๑ เลขที่ ๐๗๖๘ มาตรฐานฝีมือแรงงาน นวดไทยระดับที่ ๒ เลขที่ ๓๑๐๑ มาตรฐานฝีมือแรงงาน นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ(หัตถบำบัด)ระดับที่ ๑ เลขที่ ๔๙๙๗ และหมอพื้นบ้าน จบแพทย์แผนไทยจากโรงเรียนภัทรเวชสยามแพทย์แผนไทย ได้เป็นนักเรียนที่ดีเด่นในด้านการประกอบวิชาทางแพทย์แผนโบราณและได้ ออกหน่วยรักษาคนไข้ ประชาชนทั่วไป และ พระสงฆ์อาพาต ตามเขตต่างๆ โดยวิชาแพทย์แผนไทยได้รับผลตอบรับดีมาก

ต่อมาได้รับเชิญให้มาช่วยรักษาพระภิกษุอาพาต ที่วัดยานนาวา และเปิดอาศรมศรีมงคลเพื่อเป็น คลีนิคแพทย์แผนไทยไว้รองรับรักษาให้กับทุกๆ ท่าน ณ จังหวัดนนทบุรี หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 54 ซอย วัดสังฆทาน ในเวลาต่อมา

หมอศิริมงคลเป็นหมอพื้นบ้านโดยได้รับการถ่ายทอดวิชามาทางต้นตระกูลที่เป็นหมอสืบทอดกันมาในสมัยก่อนซึ่งได้รักษากันแบบพื้นบ้าน จับเส้น คัดกระดูกที่เคลื่อนให้เข้าที่ นวดกล้ามเนื้อลีบด้วยน้ำมันร้อน การนวดเป็นแบบการใช้ผสมผสานต่อมาภายหลังได้มีท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงให้การสนับสนุนให้ไปเรียนแพทย์แผนไทยเพื่อที่จะได้ต่อยอดในการรักษา

เริ่มเรื่องมาจากตระกูลปู่เป็นคนมอญเป็นหมอทางน้ำมนต์เคี่ยวน้ำมันรักษากระดูกแตก-หัก มีฤาษีสำริดประจำตระกูลจากเมืองมอญเป็นเครื่องยืนยัน สมัยเด็กๆได้พาข้าพเจ้าไปดูการทำพิธีเคี่ยวน้ำมันที่วัดน้ำวน ปู่เล่าว่าท่านเป็นลูกผู้พี่-ผู้น้องกันในแต่ละปีก็จะไปทำการเคี่ยวน้ำมันมนต์ตลอด มาภายหลังได้เดินทางไปบ้านโป่งไปรักษาคนไข้ที่โพธาราม แล้วท่านเองก็มาประสบอุบัติเหตุรถชนขาหัก ท่านได้ผ่าเฝือกเอง รักษาตัวเองมาโดยตลอดอายุไข จนสิ้นอายุ 86ปี (นายอยู่ ตอบงาม)

ตระกูลทางตาทวด ตาทวดเล่าว่าท่านเป็นหมอในวังท่านสอนพระเวทย์ นวดจับเส้น รักษาโรค ภายหลังมาอยู่ที่สวน บางซื่อ จ.นนทบุรี ท่านเป็นต้นตระกูล “บุญชื่น” สมัยเด็กท่านได้ เรียกผมว่าไอ้จุก เพราะไว้จุก ท่านให้ผมบีบนวดท่านตลอดแล้วสอนให้รู้จัก การพลิกแพลงการใช้มุมนิ้วมือ ในการจับเขี่ยเส้นแคะเส้นในร่องกระดูก ก้นกบ ท่านสิ้นอายุไข 99 ปี 11 เดือน นายชื่น บุญชื่น.

ตาลูกตาทวด ท่านสอนวิธีบริกรรมคาถาเสกเป่ารักษาโรค (ต้องดำน้ำในคลองท่องคาถาทุกวัน) ตาเป็นคนหนังเหนียวยิงไม่ออก แต่สุดท้ายตายด้วยโรคเบาหวาน (ตาชั้น  บุญชื่น)

ตัวผมโตขึ้นมากับกลุ่มคนเล่นของ จนได้เรียนวิชาเพิ่มเติมมาอีกหลายสำนักในสมัยนั้นๆ จนมาถึงครู วิลาศ ธันวานนท์ ท่านได้สอนให้ผมหลายศาสตร์วิชาโบราณมาจนถึงการนวดจับเส้นรักษาโรค เทคนิคการนวดชั้นสูงในสมัยโบราณ

ที่คุณพ่อของครูวิลาศ ธันวานนท์ ท่านเคยเป็นหมอเก่ามาก่อนคือ คุณหลวงสำรวจวิถีสมุทร  ธันวานนท์ เป็นคนมอญมาอาศัยอยู่ที่ ท่าเขียวไข่กา       ครูท่านเล่าให้ฟังครับ  สมัยนั้นท่านดังมากๆไหว้ครูแต่ละครั้งต้องมี สมพงษ์ คงมิตร มาเล่นให้ดูเป็นประจำ ครูผมอายุสั้นครับอายุท่านได้ 64 ปี 7 เดือนเองครับ

หลังจากนั้นผมก็ฝึกฝนวิชารักษาไปเรื่อยๆจนมีผู้ใหญ่ในวงการนวดแผนโบราณเอาผมไปฝึกเพิ่มวิชา ในก่อนนั้นผมจำชื่อไม่ได้หลายท่านจนมาถึงครู บุญธรรม กิจนิยม และทางพระบ้าง คนนั้นบ้าง ครูคนโน้นบ้าง เพื่อเสริมความรู้มาโดยตลอด จนได้มีโอกาสเรียนที่ โรงเรียนภัทรเวชสยามแพทย์แผนไทย

ได้ใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรม   พท.ภ ๒๔๑๑๔   เวชกรรม  พท.ว. ๑๘๖๓๒ นวดไทย พท.น.๓๕๗๐ ผดุงครรภ์ไทย พท.ผ ๙๕๓๑

- เป็นผู้อำนวยการสาขาสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทย พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ  เขตภาคกลาง สาขาจังหวัดนนทบุรี  ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

- เป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้อาศรมศรีมงคล สาขาลาดบัวหลวง(ศรีมงคลฟาร์ม)

- เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการนวดเส้นประธาน๑๐ (พิสดาร) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและทางเลือก

-เป็นผู้ตรวจตำรา  ทำตำราการนวด กรมพัฒนาการทางแพทย์แผนไทย

-หัวหน้าโครงการวิจัย ตำราวัดโพธิ์ การนวดแผนคว่ำ-แผนหงาย ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณะสุข (สวรส)

-ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเพื่อประชาสัมพันธ์ งาน ชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล

-หมอแผนโบราณ ประจำคลินิกอาศรมศรีมงคล( ๑๒๑๐๘๐๐๑๔๕๖)

-ศุนย์ฝึกอาชีพของสมาคมแพทย์แผนไทย  คลองสาม สาขาอาศรมศรีมงคล

-การย่ำขาง สมาคมการแพทย์แผนไทย ศูนย์ฝึกอาชีพคลองสาม

-เป็นวิทยากรพิเศษให้กับหน่วยงานต่างๆ

 

หมอศิริมงคลจบแพทย์แผนไทยจากโรงเรียนภัทรเวชสยามแพทย์แผนไทยได้เป็นนักเรียนที่ดีเด่นในด้านการประกอบวิชาทางแพทย์แผนโบราณออกหน่วยทางภาคเหนือรักษาตามชนบท กรุงเทพฯ และ เขตปริมณฑลโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้สนับสนุน โดย ใช้วิชาแพทย์แผนไทยผสมแผนโบราณได้รับผลดีและเป็นที่หน้าพอใจมากต่อมาได้รับเชิญให้มาช่วยรักษาพระภิกษุอาพาตที่สถาบันพรหมวชิรญาญคลินิกแพทย์แผนไทย-จีน ในมูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ณ วัดยานนาวา ตั้งแต่ พ.ศ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗

ปัจจุบันได้เปิดทำการรักษาเป็นส่วนตัว ชื่อ อาศรมศรีมงคลคลีนิคแพทย์แผนไทย เพื่อรับรักษาให้กับทุกๆ ท่าน ด้วยศาสตร์แผนไทยและแผนโบราณ ตามตำหรับวิชาหมอพื้นบ้าน ศาสตร์พิธีกรมมต่างๆ ในเวลาต่อมา …และกำลังจะเปิดเป็นศุนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทยไว้เป็นที่รับรองแก่ทุกท่านอีกด้วย

ชื่อ “อาศรมศรีมงคล คลินิกการแพทย์แผนไทย” หมู่บ้านพฤกษาวิวล์ 54 บางไผ่ จ.นนทบุรี