Loading the content... Loading depends on your connection speed!

การนวดประคบรักษาอาการ

เป็นการรักษาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อของร่างกายหรือเผื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หรือสตรีหลังการอยู่ไฟ การประคบมีหลายวิธี และตัวยาในลูกประคบก็จะอยู่ตามกลุ่มอาการของคนไข้ผู้เป็นหมอต้องเป็นผู้วินิจฉัยว่าคนไข้ในแต่ละรายจะใช้ตัวยาในการผสมทำลูกประคบอย่างไร ตัวยาลูกประคบมีทั้งสด คือตัวยาพืชสดใช้เพื่อการรักษาให้ได้ผลที่ดียิ่งยาซึมซาบเข้าตามผิวหนังลงชั้นเนื้อเพื่อลดการอักเสบปวดบวม

ขั้นตอนแนวทางในการรักษา

1.หมอตรวจเช็ค 1-3 ให้กับคนไข้ เขียนแนวเส้นและกำหนดแนวนวดแก้อาการในการรักษาลงในสมุดบันทึกประวัติคนไข้ ๑.  ตรวจประวัติของคนไข้     – ระยะเวลาที่มีอาการของโรค .    –
อ่านต่อ

การนวดปรับสมดุลย์แบบองค์รวม

ก่อนอื่นต้องใช้หลักการวินิจฉัยมาหาเหตุของการเจ็บป่วยก่อนว่าก่อนป่วยมีเหตุมาจากอะไร ( 5 อ.) 5 กลุ่มอาการที่กล่าวมาแล้ว เมื่อเรารู้สาเหตุแล้วก็มาแยกกลุ่มอาการเช่น ป่วยเป็นโรคระบบของกล้ามเนื้อ เราก็จะมาวิเคราะห์ว่าจะใช้วิธีใดในการรักษาแบบแผนไทยเช่นการนวดประคบ การนวดด้วยน้ำมัน
อ่านต่อ

การนวดฟื้นฟูผู้ที่ป่วยเป็นอัมพฤกฒ์ อัมพาต สันนิบาต

ในการนวดรักษาในกลุ่มอาการของโรคที่กล่าวมานี้ผู้เป็นแพทย์ต้องมีความชำนาญและมีประสบการณ์มากเป็นอย่างยิ่งเพราะการจำแนกให้ได้ว่าโรคอะไรรักษาอย่างไรมิฉะนั้นจะเป็นการรักษาที่ผิดทาง. ส่วนที่อาศรมศรีมงคล คลินิก ฯ จะเน้นในด้านการแพทย์แผนไทยผสมผสานกับการรักษาของหมอแผนปัจจุบัน จะตรวจสอบประวัติก่อนการเจ็บป่วย ระยะเวลาของการเจ็บป่วย ผลการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน การใช้ยา ในหลักการส่วนใหญ่จะใช้การประคบ
อ่านต่อ

การย่ำขาง

เป็นศาสตร์โบราณอีกแขนงหนึ่งที่ใช้บำบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บแบบหมอพื้นบ้าน ความเป็นมาเป็นวิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บแบบพื้นบ้านล้านนา ส่วนมากใช้รักษาหรือบำบัดอาการเจ็บปวดตามร่างกาย กลุ่มอาการของโรคที่ใช้วิธีการย่ำขาง ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยวิธีย่ำขางจะต้องยึดถือข้อห้ามที่หมอย่ำขางบอกกล่าว เพื่อให้อาการเจ็บป่วยหายเร็วขึ้น โดยเฉพาะเรื่องอาการกินที่หมอย่ำขางเชื่อว่าเป็นของแสลงซึ่งจะทำให้ ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดและจะกลับมาเป็นซ้ำอีก ได้แก่ หน่อไม้
อ่านต่อ

รักษาด้วยหัตถศาสตร์

ซึ่งมีผลทางการรักษาโรคบางโรคได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโรคที่ไม่สามารถบำบัดได้ด้วยการใช้ยาฉีด หรือยากิน การนวดจึงมีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาโรค การนวดเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่มีมาช้านานโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใด แต่ได้แพร่หลายในแผ่นดินสมัยอยุธยา. ไปจนถึงในสมัยรัชการที่ ๕ และกรุงรัตนโกสินทร์ หมอนวดที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นได้แก่ ”
อ่านต่อ