Loading the content... Loading depends on your connection speed!

นวดแก้ในกองจตุรธาตุ

หลักสูตรหัตถศาสตร์โบราณแก้ในกองจตุรธาตุ โดย อาศรมศรีมงคลคลินิกการแพทย์แผนไทย 1. หลักการและเหตุผล เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่หัตถศาสตร์โบราณใช้แก้ในกองธาตุ ๔ กำเริบ หย่อน พิการ
อ่านต่อ

ผู้อำนวยการสาขาสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสาขาสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เขตภาคกลาง จังหวัดนนบุรี  ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

งานถวายพระพร หม่อมเจ้าหญิง ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ

ได้รับตำแหน่งเลขาด้านวิชาการทางด้านหมอแผนโบราณ ให้กับชมรมหมออาสาโบราณ กับทาง ชีวิตา อาศรม คลินิกการแพทย์แผนไทย  ซ.คุณพิศาล ดำเนินการโดย พ.ล. ชินรัชต์
อ่านต่อ

ผังรายชื่อพนักงานของอาศรมศรีมงคล
รักษาด้วยหัตถศาสตร์

ซึ่งมีผลทางการรักษาโรคบางโรคได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโรคที่ไม่สามารถบำบัดได้ด้วยการใช้ยาฉีด หรือยากิน การนวดจึงมีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาโรค การนวดเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่มีมาช้านานโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใด แต่ได้แพร่หลายในแผ่นดินสมัยอยุธยา. ไปจนถึงในสมัยรัชการที่ ๕ และกรุงรัตนโกสินทร์ หมอนวดที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นได้แก่ ”
อ่านต่อ