Loading the content... Loading depends on your connection speed!

หมอศิริมงคล ตอบงาม ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

หมอศิริมงคล ตอบงาม ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีองค์ความรู้สามารถให้ความรู้และคำแนะนำนิสิตได้เป็นอย่างดีในเรื่องการศึกษารักษาสุขภาพตามแนวนวหรคุณของสมเด็จอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช(สุกญาณสํวโร)

วิทยากร นายศิริมงคล ตอบงาม

สำเร็จไปอีก ๑ ขั้น ***ผู้ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาแพทย์แผนไทย

วิทยากร ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม

การจดเป็นสถานพยาบาลประเภทคลินิกแพทย์แผนไทยถูกต้องตามกฏหมาย

อาศรมศรีมงคลคลินิกการแพทย์แผนไทย ได้รับการจดเป็นสถานพยาบาลประเภทคลินิกแพทย์แผนไทยถูกต้องตามกฏหมาย

พิธีกรรมบวงสรวง วางศิลาฤกษ์ พระธาตุเจดีย์บารมี ๓๐ทัศ

พิธีกรรมบวงสรวง วางศิลาฤกษ์ พระธาตุเจดีย์บารมี ๓๐ทัศ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส วิปัสสนา
อ่านต่อ

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”แนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ด้วยศาสตร์จตุรธาตุจิตพรหม”
รางวัลของการทำดี

การทำงานของเรามีราบรื่นบ้าง ติดขัดบ้าง แต่ก็ต้องทำ เพราะเราไม่เคยหวังอะไรตอบแทน เมื่อมีโอกาสมาให้ทำเราก็ทำเต็มที่ ทำให้ดีเข้าไว้ ๓๒ ปีกับการเป็นหมอนวดที่สืบทอดวิชามาจากบรรพบุรุษ หลายคนบอกว่าหมอหริ นอกกรอบ
อ่านต่อ

ใบประกาศนียบัตร จากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย

ใบประกาศนียบัตร จากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ที่ทางอาศรมศรีมงคลคลินิกการแพทย์แผนไทยได้ให้ความรู้แก่ นักศึกษา ทั้วไปที่ได้เข้ามาขอรับความรู้ในเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการรักษาในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์แผนไทยด้านการตรวจรักษาหัตถการด้านนวดไทย ตามคัมภีร์โบราณที่มี่การจารึกไว้ในคัมภีร์เวชศาสตร์ฉบับหลวงใน รัชกาลที่5 และคัมภีร์จารึกหัตถศาสตร์ที่วัดโพธิ์

การฝึกสมาธิในการนวดจตุรธาตุ

ขั้นตอนการฝึก ๑.แต่งกายให้สบายฯเสื้อผ้าไม่แน่นจนเกินไปจนทำให้ผู้ฝึกมีความอึดอัด ๒.สังเกตุการหายใจเข้าออกว่ามีลมกระทบนะจุดใดของจมูกและในโพรงจมูกบ้าง ๓.การกระทบของลมนั้นมีความร้อนหรือเย็นอย่างไรหรือมีความรู้สึกที่อุ่นในโพรงเพดานปาก ๔.หายใจเข้าให้ลึกแต่บางเบา และหายใจออกให้ลึกแบบบางเบา จนรู้สึกว่าเราไม่เกร็งกับการหายใจเบาสบาย ๕.จากข้อ ๒-๓-๔ สังเกตุว่ามีน้ำลายในโพรงปากไหลออกมาจากด้วยอาการกระทบของลมหายใจไหมแล้วมีรสชาติอย่างไรอุณหภูมิอย่างไร
อ่านต่อ

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

หมอศิริมงคล ตอบงาม ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้หมอพื้นบ้านรักษากระดูกหัก