Loading the content... Loading depends on your connection speed!

ใบประกาศนียบัตร จากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย

ใบประกาศนียบัตร จากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ที่ทางอาศรมศรีมงคลคลินิกการแพทย์แผนไทยได้ให้ความรู้แก่ นักศึกษา ทั้วไปที่ได้เข้ามาขอรับความรู้ในเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการรักษาในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์แผนไทยด้านการตรวจรักษาหัตถการด้านนวดไทย ตามคัมภีร์โบราณที่มี่การจารึกไว้ในคัมภีร์เวชศาสตร์ฉบับหลวงใน รัชกาลที่5 และคัมภีร์จารึกหัตถศาสตร์ที่วัดโพธิ์

การฝึกสมาธิในการนวดจตุรธาตุ

ขั้นตอนการฝึก ๑.แต่งกายให้สบายฯเสื้อผ้าไม่แน่นจนเกินไปจนทำให้ผู้ฝึกมีความอึดอัด ๒.สังเกตุการหายใจเข้าออกว่ามีลมกระทบนะจุดใดของจมูกและในโพรงจมูกบ้าง ๓.การกระทบของลมนั้นมีความร้อนหรือเย็นอย่างไรหรือมีความรู้สึกที่อุ่นในโพรงเพดานปาก ๔.หายใจเข้าให้ลึกแต่บางเบา และหายใจออกให้ลึกแบบบางเบา จนรู้สึกว่าเราไม่เกร็งกับการหายใจเบาสบาย ๕.จากข้อ ๒-๓-๔ สังเกตุว่ามีน้ำลายในโพรงปากไหลออกมาจากด้วยอาการกระทบของลมหายใจไหมแล้วมีรสชาติอย่างไรอุณหภูมิอย่างไร
อ่านต่อ

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

หมอศิริมงคล ตอบงาม ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้หมอพื้นบ้านรักษากระดูกหัก

ถวายเมล่อน ให้กับ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทร กิติคุณ

หมอศิริมงคล ตอบงาม ถวายเมล่อน ให้กับ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตยาทร กิติคุณ ณ วัดสัมปะซิว จ.สุพรรณบุรี
อ่านต่อ

ประกาศเกียรติคุณ และ โล่เกียรติคุณ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกาศเกียรติคุณ และ โล่เเกียรติคุณ สืบสานพระราชปณิธานสร้างสรรค์งานเพื่อแผ่นดิน

ภาพกำลังใจ

ณ วันเสาร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ศรีมงคลฟาร์ม ได้นำเมล่อน ขึ้นถวาย แด่
อ่านต่อ

ภาพแห่งความปลื้มปิติอาศรมศรีมงคลคลินิกการแพทย์แผนไทย

ภาพแห่งความปลื้มปิติ ณ วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
อ่านต่อ

งานเผยแพร่วิชาการนวดไทย

งานเผยแพร่วิชาการนวดไทย จตุรธาตุ ตรวจธาตุเจ้าเรือนประจำเดือนเกิด ตรวจจุดตำแหน่งแห่งการเกิดโรคในธาตุ และนวดกดจุดแก้อาการตามธาตุนั้นๆในงาน Thailand BIG+BIH  วันที่22เดือน ตุลาคม พ.ศ
อ่านต่อ

โล่ประกาศเกียรติคุณ คุณหมอศิริมลคล ตอบงาม

โล่ประกาศเกียรติคุณนี้ เป็นรางวัลผู้อุทิศตน ฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสาอีกหลายจังหวัด และหลายชุมชน ด้วยศาสตร์แผนไทย หัตถศาสตร์ตามจารึกวัดโพธิ์ “จตุรธาตุ” ปรับธาตุ
อ่านต่อ

ผลงานด้านวิชาการ การแพทย์แผนไทยด้านหัตถศาสตร์ ของท่านอาจารย์ศิริมงคล ตอบงาม และคณะทีมงานวิจัย

ผลงานด้านวิชาการ การแพทย์แผนไทยด้านหัตถศาสตร์ ของท่านอาจารย์ศิริมงคล  ตอบงาม และคณะทีมงานวิจัย