Loading the content... Loading depends on your connection speed!

งานเผยแพร่วิชาการนวดไทย

งานเผยแพร่วิชาการนวดไทย จตุรธาตุ ตรวจธาตุเจ้าเรือนประจำเดือนเกิด ตรวจจุดตำแหน่งแห่งการเกิดโรคในธาตุ และนวดกดจุดแก้อาการตามธาตุนั้นๆในงาน Thailand BIG+BIH  วันที่22เดือน ตุลาคม พ.ศ
อ่านต่อ

โล่ประกาศเกียรติคุณ คุณหมอศิริมลคล ตอบงาม

โล่ประกาศเกียรติคุณนี้ เป็นรางวัลผู้อุทิศตน ฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสาอีกหลายจังหวัด และหลายชุมชน ด้วยศาสตร์แผนไทย หัตถศาสตร์ตามจารึกวัดโพธิ์ “จตุรธาตุ” ปรับธาตุ
อ่านต่อ

ผลงานด้านวิชาการ การแพทย์แผนไทยด้านหัตถศาสตร์ ของท่านอาจารย์ศิริมงคล ตอบงาม และคณะทีมงานวิจัย

ผลงานด้านวิชาการ การแพทย์แผนไทยด้านหัตถศาสตร์ ของท่านอาจารย์ศิริมงคล  ตอบงาม และคณะทีมงานวิจัย

โครงการส่งเสริมการบริการแพทย์แผนไทยในชุมชนเทศบาลตำบลไทรน้อย

ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไทรน้อย ได้เรียนเชิญ อาจารย์ศิริมงคล  ตอบงาม และทีมงาน เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในด้านการนวดแผนไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวด ๑๕๐ ชั่วโมง เพื่อที่จะให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายเกิดการพัฒนาการบริการด้านแพทย์แผนไทยในศูนย์แพทย์แผนไทยในชุมชนเทศบาลตำบลไทรน้อย
อ่านต่อ

กิจกรรมบำบัดโรคสัญจรด้วยแพทย์แผนไทย ณ ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน (13 , 20 และ 27 มีนาคม 2559)
นวดแก้ในกองจตุรธาตุ

หลักสูตรหัตถศาสตร์โบราณแก้ในกองจตุรธาตุ โดย อาศรมศรีมงคลคลินิกการแพทย์แผนไทย 1. หลักการและเหตุผล เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่หัตถศาสตร์โบราณใช้แก้ในกองธาตุ ๔ กำเริบ หย่อน พิการ
อ่านต่อ

ผู้อำนวยการสาขาสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสาขาสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เขตภาคกลาง จังหวัดนนบุรี  ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗

งานถวายพระพร หม่อมเจ้าหญิง ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ

ได้รับตำแหน่งเลขาด้านวิชาการทางด้านหมอแผนโบราณ ให้กับชมรมหมออาสาโบราณ กับทาง ชีวิตา อาศรม คลินิกการแพทย์แผนไทย  ซ.คุณพิศาล ดำเนินการโดย พ.ล. ชินรัชต์
อ่านต่อ

ผังรายชื่อพนักงานของอาศรมศรีมงคล
รักษาด้วยหัตถศาสตร์

ซึ่งมีผลทางการรักษาโรคบางโรคได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโรคที่ไม่สามารถบำบัดได้ด้วยการใช้ยาฉีด หรือยากิน การนวดจึงมีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาโรค การนวดเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่มีมาช้านานโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใด แต่ได้แพร่หลายในแผ่นดินสมัยอยุธยา. ไปจนถึงในสมัยรัชการที่ ๕ และกรุงรัตนโกสินทร์ หมอนวดที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นได้แก่ ”
อ่านต่อ