Loading the content... Loading depends on your connection speed!

หมาร่า

หมาร่า
รังหมาร่ายาดีของหมอโบราณ

หมาร่า ตามคำอธิบายในสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง แมลงหลายชนิดในวงศ์ Sphecidae เป็นแมลงจำพวกต่อหรือแตน แต่ทำรังด้วยดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย รูปร่างต่างกัน ติดอยู่กับกิ่งไม้หรือวัสดุอื่นภายนอกบ้านเรือน หรือตามฝ้า เพดาน ในบ้านเรือน ทั้งนี้แล้วแต่ชนิดของหมาร่า

ที่น่าสนใจคือในแต่ละภาคในประเทศไทยจะเรียกแมลงชนิดนี้แตกต่างกันไป เช่น ในภาคกลางเรียกแมลงชนิดนี้ว่า หมาร่า หรือ มังล่า ในภาคตะวันออก เรียกว่า หมาล่า หมาหล้า หรือ หมาล้า แถบตะวันตก เรียก แมงไบ้ ไอ้ไบ้ ทางภาคเหนือ เรียก แมงไม้ หรือไม้ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก ไน หรือ หมาใน ส่วนทางใต้ เรียก หมาบ้า หรือ แมงหมาบ้า

หมาร่ามีรูปร่างลักษณะโดยทั่วไปเหมือนตัวต่อ คือมีปีกบางใส ๒ คู่ คู่หน้าโตกว่าคู่หลัง ปากเป็นแบบกัดกิน ท้องกิ่ว เพราะปล้องท้องโดยเฉพาะปล้องแรกที่ติดกับอกเล็กและยึดเป็นแผ่นเดียวกับอก ตัวเมียมีเหล็กใน สำหรับต่อยเหยื่อให้สลบเพื่อนำมาเป็นอาหารให้แก่ลูกอ่อน เวลาสร้างรังตัวเมียจะขนดินเหนียวจากที่ที่มีความชื้นสูงมายาให้ติดกับวัสดุ ในทำเลที่ได้เลือกเอาไว้แล้วทำเป็นชั้น ๆ และมีช่องสำหรับให้ลูกอ่อนอาศัย เมื่อได้ช่องตามที่ต้องการก็จะออกล่าเหยื่อซึ่งอาจจะเป็นหนอน ตั๊กแตน หรือแมงมุม โดยจะต่อยเหยื่อให้สลบ นำมาไว้ในช่องที่เตรียมไว้ แล้ววางไข่บนเหยื่อ ปล่อยให้ฟักเป็นตัวหนอน กัดกินเหยื่อที่สลบนั้นเป็นอาหาร จนกระทั่งเข้าดักแด้ออกมาเป็นตัวเต็มวัย และกัดผนังรังออกมาหากิน ผสมพันธุ์วางไข่ต่อไปใหม่ หมาร่ามีชีวิตแบบโดดเดี่ยวไม่อยู่รวมเป็นกลุ่มแบบสังคมเหมือนต่อหลวง หรือต่อหัวเสือ

เราอาจพบ “หมาร่า” ได้ในบ้านของเรา เนื่องจากหมาร่าที่พบได้บ่อยในประเทศไทย เป็นพวกอยู่ในสกุล Sceliphron ซึ่งมักทำรังในที่ร่มหรือค่อนข้างมืด จึงมักพบในเคหสถานบ้านเรือน เช่น ตามคาน ฝ้า หลังคา หรือใต้ถุนเรือน หากแต่หมาร่าในสกุลอื่นที่พบได้ในประเทศไทย เช่น สกุล Eumenes ซึ่งจะทำรังในที่ร่มและมักไม่เลือกสถานที่ว่าสูงหรือต่ำ อาจพบได้ตามเครื่องเรือน ตู้ เก้าอี้.

ที่มา …http://203.146.249.31/redirect.php?tid=11140&goto=lastpost
ข้อมูลอินเตอร์เน็ต

รังหมาร่า ยาดีของหมอโบราณ
เมื่อเรารู้จักแมลงชนิดนี้กันไปแล้ว และยังรู้อีกด้วยว่ารังของแมลงชนิดนี้เป็นดินเหนียว จากการที่ผมเฝ้าสังเกตุมานาน แมลงชนิดนี้จะเลือกดินที่สะอาดและมีความชื้นพอเป็นดินที่ถูกแสงแดดส่อง หมาร่าจะเที่ยวบินหาแหล่งดินที่จะเอามาทำรัง ด้วยการใช้ปากกัดแล้วปั้นดินมาเป็นก้อนกลมเอาติดขามาใช้ทำรัง เป็นดินที่ละเอียดและเนียนมาก

ในกลุ่มหมอพื้นบ้าน จะใช้รังหมาร่ามาเข้ายาลดความร้อนไข้ภายใน เข้าสูตรยาโบราณอยู่หลายตำหรับ แต่ที่ชาวบ้านใช้กันก็มีอยู่ในกลุ่มอาการของโรคเริม ไฟลามทุ่ง งูสวัด บางหมอใช้รังหมาร่าเก่ามาเผาไฟบดผสมน้ำฝน หรือน้ำปูนใส ทาตุ่มคันอาการแสบร้อนต่างฯ บางหมอใช้บดสดเลยคือไม่ต้องเผาไฟแล้วเอามาผสมน้ำมะนาวทางูสวัดก็มีครับ
แมลงชนิดนี้หลายคนยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักผมเลยถ่ายภาพน้ำมาให้ชมกันครับ ส่วนเรื่องสูตรยาไปหาในคัมภีร์ตักศิลาอ่านกันนะครับ

พท.ศิริมงคล ตอบงาม พท.ภ,พท.ว,พท.ผ,พท.น,หมอพื้นบ้านนนทบุรี อาศรมศรีมงคลคลินิกการแพทย์แผนไทย
ภาพ:ถ่ายเองที่บ้าน