Loading the content... Loading depends on your connection speed!

รางวัลของการทำดี

การทำงานของเรามีราบรื่นบ้าง ติดขัดบ้าง แต่ก็ต้องทำ เพราะเราไม่เคยหวังอะไรตอบแทน เมื่อมีโอกาสมาให้ทำเราก็ทำเต็มที่ ทำให้ดีเข้าไว้ ๓๒ ปีกับการเป็นหมอนวดที่สืบทอดวิชามาจากบรรพบุรุษ หลายคนบอกว่าหมอหริ นอกกรอบ นอกมาตรฐาน ไม่มีในบทเรียน เราก็ไม่ว่าอะไรเพราะคนที่ตอบเราได้ดีนั้นคือคำพูดจากปากคนไข้และการบอกต่อฯกันมาต่างหากละครับนั้นคือการวัดผล แม้นแต่ โล่รางวัลนี้ก็เช่นกัน ก็ไม่เคยคิดว่าจะได้ แต่ก็ได้ จากผลงานที่สะสมมามากมาย จนเข้าตากรรมการผู้ตรวจสอบและเฟ้นหาบุคคลผู้ควรจะได้รับการยกย่องในการใช้ศาสตร์แผนไทยและอนุรักษ์เผยแพร่ให้คงไว้ครับ

ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณะสุขอย่างสูง ครับ