Loading the content... Loading depends on your connection speed!

จิตวิญญาณ ในบ่อเลือด

การกำเนิดจิตวิญญาณนั้นในคัมภีร์แพทย์แผนไทยโบราณ ได้กล่าวถึงการปฎิสนธิในไข่ของมารดาที่มีการผสมจากเชื้อของบิดาจนกลายเข้าไปเป็นจุดเลือดเป็นปฐมจนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามลำดับการเปลียนแปลงจนเข้าปัญจสาขามีจิตวิญญาณสถิต

จิตวิญญาณในบ่อเลือดนี้ ยังมีอีกด้านหนึ่งซึ่งหลายท่านยังไม่เข้าใจ เราอาจจะได้ยินคำว่า ” ผีซ้ำด้ามพลอย ” หมอโบราณมักจะเข้าใจในคำนี้ดีครับ

ยกตัวอย่างให้อ่านกันนะครับ

กรณีที่มีคนประสบอุบัติเหตุจนสติผิดเพี้ยนไปพูดจาไม่รู้เรื่อง พูดภาษาแปลกๆ เพ้อเจ้ออยู่คนเดียวหรือมีอาการคุ้มคลั่งเป็นบางเวลานี้ก็เกิดจากอำนาจจิตวิญญาณต่างๆที่เข้ามาแอบแฝงในกาย ตอนที่มีการเจ็บป่วยอยู่ในนั้นเอง จิตวิญญาณ เหล่านั้นมักแฝงมาอยู่ในตำแหน่งของการซ้ำ การตกเลือดภายใน หรือที่เรียกว่า ” บ่อเลือด ” คนป่วยหลายท่านที่เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลจนบาดแผลนั้นหายดีแล้วแต่ก็ยังมีอาการป่วยแสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัด บางท่านก็เข้ารับการรักษา MRI เช็คภายในระบบประสาทนั้นๆ แต่ก็ไม่พบสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการทางนั้นได้

หมอโบราณจึงมีการทำพิธีเรียกขวัญ เสียกะบานนั้นก็เป็นอีกวิธี๑ จากในพิธีกรรมจะมีการอ่านโองการการทำน้ำมนต์ปัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายให้ออกไปเสียก่อนเมื่อบริสุทธิ ตามพิธีกรรมแล้วจึงอัญเชิญขวัญหรือเทวดาประจำกายของคนนั้นๆ ให้กลับเข้ามาคุ้มครองป้องกันร่างกายนั้นอีกครั้งหนึ่ง หรือเป็นการเรียกสติให้มาอยู่กับตัวนั้นเองครับ

หมอยาแผนโบราณ ก็จะใช้หลักการเดียวกันแต่จะแตกต่างกันตรงที่หมอยาจะเก็บยาในเวลาฤกษ์ที่ขจัดภัยให้คนป่วย เมื่อเก็บยามาแล้วก็จะมีพิธีกรรมชุมนุมคาถาเรียกฤทธิว่านยาจากอักขระ อักษรเลขยันต์ สูตรต่างๆเพื่อให้ยานั้นมีฤทธิ์ในการรักษาบาดแผลและรักษาภายในร่างกายด้วยพระเวทย์ พระคาถา พุทธาคม ต่างๆ เพื่อเป็นการขับไล่ สิ่งชั่วร้ายในร่างกายนั้นให้ออกไป ทำให้คนไข้นั้นหายจากการเจ็บป่วยทั้งกายและจิตใจครับ

เหล่านี้เป็นการพิจารณาอย่างแยบยลของหมอแผนโบราณ โดยที่คนรุ่นใหม่ๆยังไม่เข้าใจในศาสตร์และพิธีกรรม โรคในสมัยใหม่นี้จึงยากนักในการรักษาเพราะเรารักษาได้แต่กาย ไม่ได้ไปรักษาจิตที่แอบแฝงอยู่ในบ่อเลือดนั้นๆครับ การที่จะให้คนไข้ได้สวดมนต์ทำสมาธิจิตอยู่บ่อยได้เป็นการดีอย่างยิ่งครับ เมตตาภาวนา ทำบุญกรวดน้ำให้เป็นประจำ หรือถ้าเป็นคนไข้ติดเตียงให้ภวานา พุทธโธ อะระหัง ไว้ทุกลมหายใจเข้า ออก กันนะครับ

พ.ท.ศิริมงคล ตอบงาม

อาศรมศรีมงคลคลินิกแพทย์แผนไทย