Loading the content... Loading depends on your connection speed!

ขั้นตอนแนวทางในการรักษา

1.หมอตรวจเช็ค 1-3 ให้กับคนไข้ เขียนแนวเส้นและกำหนดแนวนวดแก้อาการในการรักษาลงในสมุดบันทึกประวัติคนไข้

๑.  ตรวจประวัติของคนไข้     – ระยะเวลาที่มีอาการของโรค .    – กลุ่มอาการโรค .

๒.  ประวัติของการรักษา ในครั้งก่อนหน้านี้    – ผลการรักษา    – อาการที่ยังคงเหลืออยู่

๓.  ประวัติของการใช้ยา    – ปัจจุบัน    – แผนไทย   – แผนจีน

2.ส่งให้ผู้ช่วยหมอ(330) นวดคลายกล้ามเนื้อหรีอนวดประคบ 1-1.30 ชั่วโมง

3.ส่งกลับมาให้หมอตรวจเช็คอาการอีกครั้งและลงบันทึก

4.ถ้าคนไข้มีอาการหนักหมอแก้อาการและนัดนวดแก้อาการภายหน้าอีกครั้ง

5.คนไข้ที่มีอาการหนักมากๆ ทางคลินิกจะให้นวดคลายและประคบไว้ก่อน 1-3 ครั้ง ถ้านวดแก้อาการได้แล้ว ก็จะรักษาได้เลย

ข้อควรปฏิบัติหลังการรักษา

๑. ตรวจพฤติกรรมก่อน – หลังการรักษา – ทานน้ำอุ่นเป็นประจำ

๒. ทานอาหารเป็นยา, ทานอาหารให้ตามฤดูกาล, ทานอาหารให้ตรงต่อเวลา

๓. การออกกำลังกาย เป็นประจำ          ๗.การขับถ่าย ให้ตรงเวลา

 การรักษาของแผนไทยขึ้นอยู่กับกลุ่มอาการของโรค

๑. ด้านกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อกระดูก

- การนวด กดจุด นวดเส้น จัดกระดูก

- ประคบสมุนไพร ร้อน

๒. ด้านการไหลเวียร

- ประคบ  อบสมุนไพร การใช้ยาสมุนไพรไทย

๓. ด้านผิวหนัง

- ประคบสมุนไพรสด  อบสมุนไพรเฉพาะกลุ่มอาการโรค