Loading the content... Loading depends on your connection speed!

การนวดฟื้นฟูผู้ที่ป่วยเป็นอัมพฤกฒ์ อัมพาต สันนิบาต

ในการนวดรักษาในกลุ่มอาการของโรคที่กล่าวมานี้ผู้เป็นแพทย์ต้องมีความชำนาญและมีประสบการณ์มากเป็นอย่างยิ่งเพราะการจำแนกให้ได้ว่าโรคอะไรรักษาอย่างไรมิฉะนั้นจะเป็นการรักษาที่ผิดทาง. ส่วนที่อาศรมศรีมงคล คลินิก ฯ จะเน้นในด้านการแพทย์แผนไทยผสมผสานกับการรักษาของหมอแผนปัจจุบัน จะตรวจสอบประวัติก่อนการเจ็บป่วย ระยะเวลาของการเจ็บป่วย ผลการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน การใช้ยา ในหลักการส่วนใหญ่จะใช้การประคบ การอบสมุนไพรด้วยตัวยาที่สดใหม่ ตรวจดูว่าคนไข้แต่ละคนจะต้องใช้ตัวยาอย่างใดให้เหมาะสมกับกลุ่มอาการป่วย และมีการนวดรักษาในส่วนที่มีการตีบตัน หรือหดเกร็งของกล้ามเนื้อเราต้องพิจารณาให้รู้ถ่องแท้ก่อนว่าคนไข้ในแต่ละรายมีการพิการหรือสาเหตุของการอาการมาจากกลุ่มเส้นประสาท หรือกล้ามเนื้อ หรือกระดูกเคลื่อนหรือข้อต่อกระดูกแต่ละข้อเกิดการบิดผิดองศาไปจากเดิม หลังจากรักษาตามขั้นต้นแล้วทางเราจะประเมินความคืบหน้าในการรักษาในแต่ละขั้น แล้วจะเน้นในจุดที่เหลือที่ส่งผลให้เจ็บป่วยให้ดีขึ้นในขั้นต่อไป

สาเหตุการเจ็บป่วยของคนไข้ในแต่ละราย

  1. อารมณ์ มีอาการเครียดอยู่ตลอดเวลา ไม่มีการผ่อนคลาย
  2. อุจาระ ,ปัสสาวะ ไม่ขับถ่ายให้เป็นเวลาทำให้การดูดซับอาหารเก่าเข้าไปในกระแสเลือด ทำให้กลุ่มอาการของเลือดเสียและข้นเป็นปัจจัยให้เกิดการตีบตันและการยืดหยุ่นของหลอดเลือด
  3. อาหาร ควรรับประทานอาหารในมื้อเช้าให้ตรงเวลาเพื่อที่จะได้เข้าไปขับอาหารเก่าให้ออกไปตามระบบของการย่อยอาหาร การทานอาหารที่ผิดเวลาเป็นพฤติกรรมที่ผิดทำให้เกิดการย่อยที่ผิดผลาด ทำให้กรดย่อยออกมาคลาดเคลื่อน
  4. อากาศ ควรออกไปในสถานที่มีอากาศบริสุทธิ์ เพราะทุกวันนี้คนเรานั่งทำงานอยู่แต่ในที่จำกัดแต่ในห้องแอร์ทั้งวันอากาศหมุนวนแบบเดิมฯ
  5. ออกกำลังกาย ด้วยอาชีพการงานทำให้เราต้องอยู่ในอริยาบทที่เหมือนเดิมฯ ทุกวันจนเกิดอาการชินจนทำให้เกิดการกดทับของเส้นระสาทเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้ เช่น โรคออฟฟิต โรคคอบ่าไหล่ โรคปวดหลัง ปวดหัวสะโพก ข้อเข่าเสื่อม นิ้วมือ นิ้วเท้าล๊อก

ในหลักการ 5 ข้อนี้เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยในแต่ละวัน เราควรหลีกเลี่ยงหรือปรับเวลาของพฤติกรรมให้เหมาะสมต่อไป