Loading the content... Loading depends on your connection speed!

การนวดปรับสมดุลย์แบบองค์รวม

ก่อนอื่นต้องใช้หลักการวินิจฉัยมาหาเหตุของการเจ็บป่วยก่อนว่าก่อนป่วยมีเหตุมาจากอะไร

( 5 อ.) 5 กลุ่มอาการที่กล่าวมาแล้ว เมื่อเรารู้สาเหตุแล้วก็มาแยกกลุ่มอาการเช่น

  1. ป่วยเป็นโรคระบบของกล้ามเนื้อ เราก็จะมาวิเคราะห์ว่าจะใช้วิธีใดในการรักษาแบบแผนไทยเช่นการนวดประคบ การนวดด้วยน้ำมัน การอาบน้ำยา เป็นต้น
  2. ป่วยหรือมีอาการในกลุ่มของเส้นเอ็นและระบบการไหลเวียน ของปิตตะ วาตะ เสมหะ ทางแผนไทยจะมีวิธีการรักษาตามคัมภีร์โรค. เช่นหลังการนวดแล้วยังต้องทานยาถ่ายเส้น บำรุงเส้นเอ็น
  3. การป่วยในกลุ่มของธาตุดิน อัฐิ กระดูก มีการเคลื่อน บิด เบี้ยว ก็จะมีวิธีการนวด จับดัด คัด ดึง กด คลึง ตามหลักของการนวดหัตถศาสตร์ชั้นสูง การนวดปรับสมดุลย์จะใช้วิธีการนวดชั้นสูงต้องมีความชำนาญใช้ทั้งการนวดด้วย น้ำมันงา น้ำมันว่าน น้ำมันมะพร้าว และการนวดจักกระดูกคัดกระดูกที่เคลื่อนให้เลื่อนกับเข้าที่ ยังรวมไปถึงการทานอาหารในแต่ละวันให้เป็นยา ให้ถูกกับธาตุ รับประทานอาหารตามฤดูกาลเพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายของเรา ทานอาหารในกลุ่มที่บำรุงกระดูกเช่นในกลุ่ม เม็ดงา ถั่ว ปลาตัวเล็กฯ กะปิ และยังรวมถึงการดูแลตัวเองหลังการรับการรักษาไปแล้วเช่นการบริหารร่างกาย การยืดกล้ามเนื้อ การสร้างกล้ามเนื้อของข้อและเส้นเอ็น