Loading the content... Loading depends on your connection speed!

การนวดประคบรักษาอาการ

เป็นการรักษาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อของร่างกายหรือเผื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หรือสตรีหลังการอยู่ไฟ การประคบมีหลายวิธี และตัวยาในลูกประคบก็จะอยู่ตามกลุ่มอาการของคนไข้ผู้เป็นหมอต้องเป็นผู้วินิจฉัยว่าคนไข้ในแต่ละรายจะใช้ตัวยาในการผสมทำลูกประคบอย่างไร

  1. ตัวยาลูกประคบมีทั้งสด คือตัวยาพืชสดใช้เพื่อการรักษาให้ได้ผลที่ดียิ่งยาซึมซาบเข้าตามผิวหนังลงชั้นเนื้อเพื่อลดการอักเสบปวดบวม
  2. ตัวยาลูกประคบแห้ง คือตัวยาที่อบแห้งแล้วเพื่อการเก็บไว้ใช้ให้นานขึ้นส่วนมากก่อนใช้ต้องแช่น้ำก่อนเป็นการประคบแบบผ่อนคลาย ไม่เลอะเสื้อผ้า
  3. ลูกประคบเฉพาะที่ มีการทำส่งออกไปขายยังต่างประเทศ มีหลายแบบครับ

การนวดประคบรักษา

1.ต้องตรวจหาแนวการเจ็บป่ายเรื้อรังของกล้ามเนื้อ

2.ตวจสอบ-สอบถามว่าคนไข้มีการแพ้สมุนไพลหรือไม่

3.โรคที่เป็นจะใช้สมุนไพลใดใดในการรักษา

4.กลิ่นของสมุนไพลจะต้องดี หอม สดชื่น

5.สมุนไพลทุกอย่างต้องถูกกับธาตุของโรค

การประคบต้องควบคู่กับการนวดผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ ใช้เวลาในการนวดประมาณ 1 ชั่วโมง ถึง 1-1/2 ครึ่ง ครับแล้วค่อยนวดกดจุดแก้ รักษาอาการที่ป่วยครับ